Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
 0937030980 


 

Công ty cổ phần xây dựng thương mại & dịch vụ NG. THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ: 69 Tôn Thất Đạm, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: 0937030980
Hình ảnh
LED DRIVER DLR-75W
Giá: 340,000 đ
LED DÂY LSWH
Giá: 134,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 240W
Giá: 10,255,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W
Giá: 6,376,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 80W
Giá: 938,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 200W
Giá: 8,839,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 100W
Giá: 4,300,000 đ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 60W
Giá: 857,000 đ
ĐÈN PHA LED 20W
Giá: 483,000 đ
ĐÈN PHA LED 50W
Giá: 920,000 đ
ĐÈN PHA LED 30W
Giá: 614,000 đ
ĐÈN PHA LED 10W
Giá: 282,000 đ
LED TUBE 1.2M
Giá: 216,000 đ
LED TUBE LT8-60T
Giá: 173,000 đ
LED PANEL VUÔNG NỔI 18W
Giá: 555,000 đ
LED PANEL VUÔNG NỔI 12W
Giá: 408,000 đ
LED PANEL VUÔNG NỔI 6W
Giá: 292,000 đ
LED PANEL TRÒN NỔI 18W
Giá: 529,000 đ
LED PANEL TRÒN NỔI 12W
Giá: 389,000 đ
LED PANEL TRÒN NỔI 6W
Giá: 279,000 đ
LED PANEL SPL-15T
Giá: 375,000 đ
LED PANEL SPL-9T
Giá: 229,000 đ
LED PANEL SPL-18T
Giá: 177,000 đ
LED PANEL SPL-12T
Giá: 282,000 đ
LED PANEL SPL-6T
Giá: 177,000 đ
LED PANEL RPL-18T
Giá: 425,000 đ
LED PANEL RPL-12T
Giá: 269,000 đ
LED PANEL RPL-6T
Giá: 169,000 đ
LED BULD LB-3W
Giá: 56,300 đ
LED BULD LB-60W
Giá: 718,000 đ
LED BULD LB-9W
Giá: 107,700 đ
LED BULD LB-12W
Giá: 132,000 đ